Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała nr VII/51/2011 Rady Powiatu w sprawie uchylenia uchwały nr LIV/359/10 Rady Powiatu w Jaśle z dn. 10 listopada w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski nieruchomości w drodze darowizny. 07-Kwi-2011 Odsłon: 529
Uchwała nr VII/50/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na użycie Herbu Powiatu Jasielskiego. 07-Kwi-2011 Odsłon: 660
Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/310/2010 Powiatu w Jaśle z dn. 30 kwietnia 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków na realizacje projektu 07-Kwi-2011 Odsłon: 485
uchwała nr VII/48/2011 Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały IV/23/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 03.02.2011 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2011r 07-Kwi-2011 Odsłon: 564
Uchwała nr VII/47/2011 Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Alicji Stanuli i Pana Jana Stanuli na działalność Poradni ortopedyczno -traumatologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 07-Kwi-2011 Odsłon: 536
Uchwały nr VII/46/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 kwietnia 2011r w sprawie uchwalenia Powiatowego programu profilaktycznego promującego prawidłowe metody wychowawcze w rodzinach zagrożonych przemocą. 07-Kwi-2011 Odsłon: 498
Uchwała nr VII/45/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar w rodzinie na rok 2011. 07-Kwi-2011 Odsłon: 520
Uchwały Nr VII/44/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w roku 2011. 07-Kwi-2011 Odsłon: 514
Uchwała nr VII/43/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 kwietnia 2011 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 rok 07-Kwi-2011 Odsłon: 569