Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała nr IV/28/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach. 03-Lut-2011 Odsłon: 547
Uchwała nr IV/27/2011 Rady Powiatu w Jaśle dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Samoklęski 03-Lut-2011 Odsłon: 485
Uchwała nr IV/26/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zasad obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego służebnością przesyłu. 03-Lut-2011 Odsłon: 480
Uchwała nr IV/25/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji doraźnej - Komisji Statutowej Rady Powiatu w Jaśle 03-Lut-2011 Odsłon: 553
Uchwała Rady Powiatu IV/24/2011 w Jaśle z dnia 3 lutego 2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2011 r. 03-Lut-2011 Odsłon: 500
Uchwała nr IV/23/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 lutego 2011 r w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2011 r. 03-Lut-2011 Odsłon: 466
Uchwała nr IV/22/2011 Rady Powiatu z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zamiany Uchwały nr III/16/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2011 r. 03-Lut-2011 Odsłon: 509
Uchwała Rady Powiatu nr IV/21/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji \"Programu Ochrona Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2004 - 2015\" 03-Lut-2011 Odsłon: 439
Uchwała nr IV/20/2011 Rady Powiatu z dnia 3 lutego w sprawie Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 rok. 03-Lut-2011 Odsłon: 656
Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany Uchwały NR XXXV/243/09 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28.07.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 03-Lut-2011 Odsłon: 563