Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała nr XLVI/308/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w roku 2010, na które przeznacza się środki 19-Mar-2010 Odsłon: 562
Uchwała nr XLVI/311/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązań na realizacje projektu pn. \"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego \" 19-Mar-2010 Odsłon: 522
Uchwała nr XLVI/310/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości Powiatu Jasielskiego. 19-Mar-2010 Odsłon: 510
Uchwała nr XLVI/309/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle Centrum Aktywizacji Zawodowej. 19-Mar-2010 Odsłon: 533
Uchwała nr XLVI/307/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 - 2013 pod nazwą \"Modernizacja dróg powiatowych\" 19-Mar-2010 Odsłon: 479
Uchwała nr XLVI/306/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2010 rok. 19-Mar-2010 Odsłon: 491
Uchwała nr XLVI/305/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizacje projektu pn \"Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami: gorlickim, jasielskim, 19-Mar-2010 Odsłon: 551
Uchwała nr XLVI/304/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie zabezpieczenia środków inwestycyjnych na realizacje projektu pn. \"Przebudowa drogi powiatowej nr 1850 R Jasło - Zręcin\" 19-Mar-2010 Odsłon: 500