Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Rady Powiatu w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 03-Gru-2009 Odsłon: 573
Uchwała nr XLI/285/09 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2010 rok na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwą \"Budowa mostu miejscowości Błażkowa\" 03-Gru-2009 Odsłon: 562
Uchwała nr XLI/284/09 Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Jasielskim. 03-Gru-2009 Odsłon: 605
Uchwała nr XLI/283/09 Rady Powiatu w sprawie udzielenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego. 03-Gru-2009 Odsłon: 619
Uchwała nr XLI/282/09 Rady Powiatu w Jaśle zamiaru przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle w IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle 03-Gru-2009 Odsłon: 488
Uchwała XLI/281/09 Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego w Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle. 03-Gru-2009 Odsłon: 579
Uchwała nr XLI/280/09 Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji IV Liceum Profilowanego z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Nr 4 w Jaśle. 03-Gru-2009 Odsłon: 501
Uchwała XLI/278/09 Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół w Trzcinicy. 03-Gru-2009 Odsłon: 587
Uchwała nr XLI/277/09 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Kłodawa gm. Brzyska. 03-Gru-2009 Odsłon: 459
Uchwała nr XLI/276/09 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności nieruchomości położonej w Jaśle Obręb Nr 11 - Sobniów. 03-Gru-2009 Odsłon: 483