Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała nr XL/270/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie odpowiedzi na skargę Pani Doroty Gabor na działalność dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie. 09-Lis-2009 Odsłon: 605
Uchwała nr XL/269/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2010 rok na zadania inwestycyjne w ramach projektu pn. „Poprawa warunków nauczania w obiektach dydaktycznych 09-Lis-2009 Odsłon: 489
Uchwała nr XL/268/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2010 rok na zadania inwestycyjne w ramach projektu pn. „Budowa obiektów sportowych w szkołach ponadpodstawowych 09-Lis-2009 Odsłon: 548
Uchwała nr XL/265/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na wynajmowanie pomieszczeń w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle. 09-Lis-2009 Odsłon: 581
Uchwała nr XL/267/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu Wójtowi Gminy Nowy Żmigród zarządzania drogą powiatową 09-Lis-2009 Odsłon: 460
Uchwała nr XL/266/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/230/09 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30.06.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację projektu pn. 09-Lis-2009 Odsłon: 462
Uchwała nr XL/264/09 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 listopada 2009 r w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego. 09-Lis-2009 Odsłon: 535