Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała nr XXXVI/257/09 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXXIX/256/06 z dnia 26 lutego 2006 r Rady Powiatu w Jaśle w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 - 2013 31-Sie-2009 Odsłon: 605
Uchwała nr XXXVI/256/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizacje projektu pn. \"Przebudowa drogi powiatowej NR 1837 R Kołaczyce - Sielkówka - Lubla II etap\" 31-Sie-2009 Odsłon: 551
Uchwała nr XXXVI/255/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizacje projektu pn. \"Przebudowa drogi powiatowej NR 1850 R Jasło - Zręcin II etap\" 31-Sie-2009 Odsłon: 545
Uchwała NR XXXVI/254/09 Rady Powiatu w sprawie wystąpienia do Ministra Rozwoju Regionalnego, Ministra Środowiska oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z apelem o podjęcie działań związanych z 31-Sie-2009 Odsłon: 508
Uchwała nr XXXVI/253/09 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie jasielskim na lata 2009 - 2013 31-Sie-2009 Odsłon: 615
Uchwała Rady Powiatu nr XXXVI/252/09 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Błażkowa, gmina Brzyska 31-Sie-2009 Odsłon: 502
Uchwała nr XXXVI/251/09 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego położonej w Nowym Żmigrodzie. 31-Sie-2009 Odsłon: 505
Uchwała nr XXXVI/250/09 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego położonej w Jaśle Obręb nr 08 - Centrum 31-Sie-2009 Odsłon: 610
Uchwała nr XXXVI/249/09 Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15.12.2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle 31-Sie-2009 Odsłon: 537
Uchwała Rady nr XXXVI/248/09 Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15.12.2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle 31-Sie-2009 Odsłon: 472