Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała nr nr XXXIV/223/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie: zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2009 30-Cze-2009 Odsłon: 551
Uchwała nr XXXIV/233/09 Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/184/08 z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2009r. 30-Cze-2009 Odsłon: 497
Uchwała nr XXXIV/232/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu Powiatu w Jaśle. 30-Cze-2009 Odsłon: 527
Uchwała nr XXXIV/231/09 w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Jasielskiego na lata 2004-2015. (+ \"Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Jasielskiego na lata 2004-2015\") 30-Cze-2009 Odsłon: 530
Uchwała nr XXXIV/230/09 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizacje projektu pn. \"Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem krośnieńskim, jasielskim i bardejowskim\" 30-Cze-2009 Odsłon: 509
Uchwała nr XXIV/229/09 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonego w Kołaczycach służebnością przesyłu. 30-Cze-2009 Odsłon: 548
Uchwała nr XXXIV/228/09 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Kołaczycach. 30-Cze-2009 Odsłon: 552
Uchwała nr XXXIV/227/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie 30-Cze-2009 Odsłon: 559
Uchwała nr XXXIV/226/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie likwidacji V Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle 30-Cze-2009 Odsłon: 570
Uchwała nr XXXIV/225/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 2 w Jaśle. 30-Cze-2009 Odsłon: 567