Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XXI/130/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizacje projektu pn. \"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce - Sieklówka - Lubla\". 16-Cze-2008 Odsłon: 410
Uchwała Nr XXI/129/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie niezobowiązań na realizację projektu pn. \"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka- Jabłonica\" . 16-Cze-2008 Odsłon: 396
Uchwała Nr XXI/128/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie przystąpienia Powiatu Jasielskiego do realizacji projektu \"Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)\". 16-Cze-2008 Odsłon: 413
Uchwała Nr XXI/127/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle projektu pod tytułem \"Program aktywizacji społecznej w powiecie jasielskim\". 16-Cze-2008 Odsłon: 376
Uchwała Nr XXI/126/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 16-Cze-2008 Odsłon: 368
Uchwała Nr XXI/125/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2008 rok. 16-Cze-2008 Odsłon: 395
Uchwała Nr XXI/124/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację z Gminą Brzyska i Gminą Kołaczyce inwestycji pn. \"Budowa mostu na rzece Wisłoce w miejscowości Kołaczyce w ciągu drogi 16-Cze-2008 Odsłon: 428