Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała nr XI/73/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie wyrażenia poparcia dla przebiegu północnej obwodnicy Miasta Jasła. 29-Sie-2007 Odsłon: 539
Uchwała nr XI/72/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako części wkładu własnego na realizacje projektu \"Region Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii 29-Sie-2007 Odsłon: 505
Uchwała nr XI/71/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Jasielskiego, do wspólnej realizacji projektu pn. \"Region Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania\" 29-Sie-2007 Odsłon: 518
Uchwała nr XI/70/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Jasielskiego do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska z siedzibą w Rzeszowie. 29-Sie-2007 Odsłon: 527
Uchwała nr XI/69/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie zabezpieczenia wekslowego umowy o dofinansowanie Projektu \"Szkoły Jagiellońskie\" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 29-Sie-2007 Odsłon: 577
Uchwałą Nr XI/68/07 Rady Powiatu z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Jasielskiego na rok 2007. 29-Sie-2007 Odsłon: 557
Uchwała nr XI/67/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian Uchwały Rady Powiatu w Jaśle VI/31/07 z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie: poręczenia pożyczki udzielonej przez Narodowy 29-Sie-2007 Odsłon: 485
Uchwałą Nr XI/66/07 Rady Powiatu z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie zawarcia z Gminą Miasto Jasło porozumienia dotyczącego powierzenia przez Powiat Jasielski prowadzenia zadania publicznego. 29-Sie-2007 Odsłon: 527