Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr VI/42/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalnosci Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Jaśle za 2006 r. 20-Mar-2007 Odsłon: 505
Uchwała Nr VI/41/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 marca 2007r. w sprawie powołania komisji doraźnej - Komisji Statutowej Rady Powiatu w Jaśle 20-Mar-2007 Odsłon: 705
Uchwała Nr VI/40/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 marca 2007r. w sprawie odpowiedzi na skargę Pana Władysława Golenia na działalność dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 20-Mar-2007 Odsłon: 524
Uchwała Nr VI/39/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 marca 2007r. w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Powiatu o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego 20-Mar-2007 Odsłon: 579
Uchwała Nr VI/38/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zmiany Uchwały III/17/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2007 r. 20-Mar-2007 Odsłon: 512
Uchwała Nr VI/37/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jaśle 20-Mar-2007 Odsłon: 544
Uchwała Nr VI/36/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 marca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lub najem nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego 20-Mar-2007 Odsłon: 555
Uchwała Nr VI/35/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 marca 2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników Domu Pomocy Społecznej w Foluszu i akceptacji wartości jednego punktu w tabeli 20-Mar-2007 Odsłon: 551
Uchwała Nr VI/34/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 marca 2007r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w roku 2007, na które przeznacza się 20-Mar-2007 Odsłon: 542
Uchwała Nr VI/33/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 marca 2007r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2007 20-Mar-2007 Odsłon: 456