Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XLV/298/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 października 2006r. w sprawie odpowiedzi na skargę Pana Krzysztofa Kmiecika na działalność Starosty Jasielskiego 25-Paź-2006 Odsłon: 516
Uchwała Nr XLV/297/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 października 2006r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaśle Nr XL/257/06 z dnia 20 marca 2006r. 25-Paź-2006 Odsłon: 615
Uchwała Nr XLV/296/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 października 2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Powiatu w Jaśle Nr XXXIX/256/06 z dnia 28 lutego 2006r. dot wieloletniego programu 25-Paź-2006 Odsłon: 743
Uchwała Nr XLV/295/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 października 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/277/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 4 lipca 2006r. 25-Paź-2006 Odsłon: 520
Uchwała Nr XLV/294/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 października 2006r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistyczngo w Jaśle 25-Paź-2006 Odsłon: 545
Uchwała Nr XLV/293/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 października 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Jasło 25-Paź-2006 Odsłon: 537
Uchwała Nr XLV/292/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 października 2006r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2006r. 25-Paź-2006 Odsłon: 625
Uchwała Nr XLV/291/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 października 2006r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2006r. 25-Paź-2006 Odsłon: 612