Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XLIII/285/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 4 lipca 2006r. w sprawie podziału Powiatu Jasielskiego na okręgi wyborcze łącznie z postanowieniem Nr 22/06 Komisarza Wyborczego w Krośnie dokonującego 04-Lip-2006 Odsłon: 506
Uchwała Nr XLIII/284/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 4 lipca 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2006 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 04-Lip-2006 Odsłon: 543
Uchwała Nr XLIII/283/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 4 lipca 2006r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2006 rok 04-Lip-2006 Odsłon: 613
Uchwała Nr XLIII/282/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 4 lipca 2006r. w sprawie zabezpieczenia wekslowego umowy Nr 415/2006 z dnia 22 czerwca 2006 roku na realizację zadania \"Adaptacja istniejącego obiektu SOSW 04-Lip-2006 Odsłon: 492
Uchwała Nr XLIII/281/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 4 lipca 2006r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Sanockim dotyczącego wspólnej realizacji projektu stypendialnego wspierającego rozwój edukacyjny uczniów 04-Lip-2006 Odsłon: 483
Uchwała Nr XLIII/280/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 4 lipca 2006r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Sanockim dotyczącego wspólnej realizacji projektu stypendialnego wspierającego rozwój edukacyjny 04-Lip-2006 Odsłon: 486
Uchwała Nr XLIII/279/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 4 lipca 2006r. w sprawie aktu założycielskiego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Nowym Żmigrodzie 04-Lip-2006 Odsłon: 535
Uchwała Nr XLIII/278/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 4 lipca 2006r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaśle Nr XL/257/06 z dnia 20 marca 2006r w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 04-Lip-2006 Odsłon: 473
Uchwała Nr XLIII/277/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 4 lipca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 04-Lip-2006 Odsłon: 732
Uchwała Nr XLIII/276/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 4 lipca 2006r. w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oraz pracy Dyrektora 04-Lip-2006 Odsłon: 467