Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XXVI/170/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2005 r. 28-Lut-2005 Odsłon: 476
Uchwała Nr XXVI/169/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Jaśle do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 28-Lut-2005 Odsłon: 514
Uchwała Nr XXVI/168/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w roku 2005, na które przeznacza się 28-Lut-2005 Odsłon: 530
Uchwała Nr XXVI/167/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomosci na rzecz Gminy Miasto Jasło 28-Lut-2005 Odsłon: 551
Uchwała Nr XXVI/166/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/148/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 28-Lut-2005 Odsłon: 458
Uchwała Nr XXVI/165/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski, dodatków do 28-Lut-2005 Odsłon: 499
Uchwała Nr XXVI/164/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za środków specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 28-Lut-2005 Odsłon: 600
Uchwała Nr XXVI/163/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/93/99 Rady Powiatu Jasielskiego z dn. 8 grudnia 1999 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 28-Lut-2005 Odsłon: 564
Uchwała Nr XXVI/162/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2005 28-Lut-2005 Odsłon: 501