Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XXIII/155/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2005 rok 21-Gru-2004 Odsłon: 512
Uchwała Nr XXIII/154/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 21-Gru-2004 Odsłon: 538
Uchwała Nr XXIII/153/04 Rady Powiatu w Jaśle w dniu 21 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od Gminy Skołyszyn na rzecz Powiatu Jasielskiego nieruchomości przeznaczonych pod 21-Gru-2004 Odsłon: 509
Uchwała Nr XXIII/152/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/144/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 21-Gru-2004 Odsłon: 475
Uchwała Nr XXIII/151/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia najnizszego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Domu Pomocy Społecznej w Foluszu i akceptacji wartości jednego punktu w 21-Gru-2004 Odsłon: 498
Uchwała Nr XXIII/150/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaśle Nr XV/90/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 21-Gru-2004 Odsłon: 492
Uchwała Nr XXIII/149/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2004 rok 21-Gru-2004 Odsłon: 548