Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XXII/148/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego 15-Lis-2004 Odsłon: 645
Uchwała Nr XXII/147/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, oznaczonej jako działka nr ewid 15-Lis-2004 Odsłon: 562
Uchwała Nr XXII/146/04 Rady Powiatu w Jaśle Nr XV/90/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w roku 2004, na które 15-Lis-2004 Odsłon: 478
Uchwała Nr XXII/145/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Środowiskowym Domu 15-Lis-2004 Odsłon: 810
Uchwała Nr XXII/144/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez inne organy prowadzące w powiecie jasielskim 15-Lis-2004 Odsłon: 654
Uchwała Nr XXII/143/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie aktu założycielskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle 15-Lis-2004 Odsłon: 546
Uchwała Nr XXII/142/04 Rady Powiatu w Jaśle w dniu 15 listopada 2004 r. 15-Lis-2004 Odsłon: 605