Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XXI/140/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 07-Paź-2004 Odsłon: 532
Uchwała Nr XXI/139/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 października 2004 r. w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oraz pracy dyrektora 07-Paź-2004 Odsłon: 515
Uchwała Nr XXI/138/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, oznaczonej jako działki ewid. nr 07-Paź-2004 Odsłon: 510
Uchwała Nr XXI/137/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, oznaczonej jako działki ewid. nr 07-Paź-2004 Odsłon: 573
Uchwała Nr XXI/136/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 października 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Sanockim dotyczącego wspólnej realizacji projektu stypendialnego wspierającego rozwój edukacyjny 07-Paź-2004 Odsłon: 522
Uchwała Nr XXI/135/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 października 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Sanockim dotyczącego wspólnej z innymi powiatami realizacji projektu stypendialnego 07-Paź-2004 Odsłon: 462
Uchwała Nr XXI/134/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 października 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub osoby pełnoletniej w 07-Paź-2004 Odsłon: 521
Uchwała Nr XXI/133/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 października 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo- 07-Paź-2004 Odsłon: 509
Uchwała Nr XXI/132/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 października 2004 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaśle Nr XV/90/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 07-Paź-2004 Odsłon: 595
Uchwała Nr XXI/131/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 października 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2004 rok 07-Paź-2004 Odsłon: 549