Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XVII/113/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Specjalnego w Jaśle 23-Kwi-2004 Odsłon: 502
Uchwała Nr XVII/112/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany nazwy Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Jaśle 23-Kwi-2004 Odsłon: 534
Uchwała Nr XVII/111/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach 23-Kwi-2004 Odsłon: 514
Uchwała Nr XVII/110/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany nazwy Liceum Sportowego w Trzcinicy 23-Kwi-2004 Odsłon: 468
Uchwała Nr XVII/109/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Jasielskiego 23-Kwi-2004 Odsłon: 558
Uchwała Nr XVII/108/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2004 23-Kwi-2004 Odsłon: 563
Uchwała Nr XVII/107/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2004 rok 23-Kwi-2004 Odsłon: 426
Uchwała Nr XVII/106/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Krosno prowadzenia zadań z zakresu pomocy społecznej świadczonych przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w 23-Kwi-2004 Odsłon: 467
Uchwała Nr XVII/105/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 kwietnia 2004 r. 23-Kwi-2004 Odsłon: 535