Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XVI/104/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/92/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 31-Mar-2004 Odsłon: 433
Uchwała Nr XVI/103/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działaności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Jaśle za 2003 rok 31-Mar-2004 Odsłon: 411
Uchwała Nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wyboru Radnego do składu osobowego Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Powiatu w Jaśle 31-Mar-2004 Odsłon: 380
Uchwała Nr XVI/101/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wyboru Radnego do składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle 31-Mar-2004 Odsłon: 385
Uchwała Nr XVI/100/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Jasielskim na lata 2004-2008 31-Mar-2004 Odsłon: 436
Uchwała Nr XVI/99/2004 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2004 31-Mar-2004 Odsłon: 442
Uchwała Nr XVI/97/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia \"Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Jasielskiego na lata 2004-2015\" 31-Mar-2004 Odsłon: 402
Uchwała Nr XVI/96/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2004 rok 31-Mar-2004 Odsłon: 438