Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XVI/104/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/92/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 31-Mar-2004 Odsłon: 502
Uchwała Nr XVI/103/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działaności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Jaśle za 2003 rok 31-Mar-2004 Odsłon: 474
Uchwała Nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wyboru Radnego do składu osobowego Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Powiatu w Jaśle 31-Mar-2004 Odsłon: 481
Uchwała Nr XVI/101/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wyboru Radnego do składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle 31-Mar-2004 Odsłon: 497
Uchwała Nr XVI/100/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Jasielskim na lata 2004-2008 31-Mar-2004 Odsłon: 522
Uchwała Nr XVI/99/2004 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2004 31-Mar-2004 Odsłon: 546
Uchwała Nr XVI/97/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia \"Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Jasielskiego na lata 2004-2015\" 31-Mar-2004 Odsłon: 464
Uchwała Nr XVI/96/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2004 rok 31-Mar-2004 Odsłon: 547