Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XIV/87/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle nie będących nauczycielami i akceptacji 05-Lut-2004 Odsłon: 497
Uchwała Nr XIV/86/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników Domu Pomocy Społecznej w Foluszu i akceptacji wartości jednego punktu w tabeli 05-Lut-2004 Odsłon: 480
Uchwała Nr XIV/85/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Jaśle. 05-Lut-2004 Odsłon: 574
Uchwała Nr XIV/84/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie wyboru radnego do składu osobowego Stałych Komisji Rady Powiatu w Jaśle. 05-Lut-2004 Odsłon: 499
Uchwała Nr XIV/83/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2004 rok. 05-Lut-2004 Odsłon: 607
Uchwała Nr XIV/82/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2004 r. 05-Lut-2004 Odsłon: 536
Uchwała Nr XIV/81/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, oznaczonej jako działka nr ewid. 620/10 położona w 05-Lut-2004 Odsłon: 446
Uchwała nr XIV/80/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie nadania statutów IV Liceum Ogólnokształcącemu w Jaśle, IV Liceum Profilowanemu z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle, Technikum nr 4 05-Lut-2004 Odsłon: 478
Uchwała Nr XIV/79/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Jasielskiego Nr XXXVII/241/2001 z dnia 21 grudnia 2001 r. dotyczącej powierzenia Powiatowi Krośnieńskiemu 05-Lut-2004 Odsłon: 511
Uchwała Nr XIV/78/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 05-Lut-2004 Odsłon: 470