Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XXXIV/266/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 stycznia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu w Jaśle 24-Sty-2017 Odsłon: 534
Uchwała Nr XXXIV/265/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu w Jaśle 24-Sty-2017 Odsłon: 574
Uchwała Nr XXXIV/264/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez Radę Powiatu w Jaśle przez Uchwały podjęte na XXXI Sesji Rady Powiatu w 24-Sty-2017 Odsłon: 578
Uchwała Nr XXXIV/263/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2017 r. 24-Sty-2017 Odsłon: 590
Uchwała Nr XXXIV/262/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2017 r 24-Sty-2017 Odsłon: 632
Uchwała Nr XXXIV/261/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim 24-Sty-2017 Odsłon: 555
Uchwała Nr XXXIV/260/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie utworzenia Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim 24-Sty-2017 Odsłon: 679
Uchwała Nr XXXIV/259/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu 24-Sty-2017 Odsłon: 556
Uchwała Nr XXXIV/258/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Nowym Żmigrodzie, stanowiącej własność 24-Sty-2017 Odsłon: 504
Uchwała Nr XXXIV/257/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 24-Sty-2017 Odsłon: 572