Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XXXVI/275/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 24-Lut-2017 Odsłon: 573
Uchwała Nr XXXVI/274/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod 24-Lut-2017 Odsłon: 674
Uchwała Nr XXXVI/273/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2018 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla 24-Lut-2017 Odsłon: 843
Uchwała Nr XXXVI/272/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inny niz 24-Lut-2017 Odsłon: 550
Uchwała Nr XXXVI/271/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Żmigrodzie 24-Lut-2017 Odsłon: 509
Uchwała Nr XXXVI/270/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół nr 4 w Jaśle 24-Lut-2017 Odsłon: 494
Uchwała Nr XXXVI/269/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół 24-Lut-2017 Odsłon: 505
Uchwała Nr XXXVI/268/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok 24-Lut-2017 Odsłon: 563