Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XXXIX/284/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok 29-Maj-2017 Odsłon: 561
Uchwała Nr XXXIX/289/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 maja 2017 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. "Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w powiecie jasielski 29-Sie-2017 Odsłon: 592
Uchwała Nr XXXIX/288/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2018 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych P 29-Sie-2017 Odsłon: 586
Uchwała Nr XXXIX/287/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego 29-Sie-2017 Odsłon: 553
Uchwała Nr XXXIX/286/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie powierzenia gminie Kołaczyce realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1838R Bieździedza - Sowina - Januszkowice polegająca na bud 29-Sie-2017 Odsłon: 486
Uchwała Nr XXXIX/285/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 29-Sie-2017 Odsłon: 539
Uchwała Nr XXXIX/284/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok 29-Sie-2017 Odsłon: 555