Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XLIII/316/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 września 2017 r zmieniająca Uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn "Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w powiecie jasielski 23-Sty-2018 Odsłon: 499
Uchwała Nr XLIII/315/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 września 2017 r w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka - I etap" 23-Sty-2018 Odsłon: 504
Uchwała Nr XLIII/314/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 września 2017 r w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec - Brzezówka w miejscowości Tarnowiec 23-Sty-2018 Odsłon: 613
Uchwała Nr XLIII/313/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 września 2017 r w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok - I 23-Sty-2018 Odsłon: 553
Uchwała Nr XLIII/312/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 września 2017 r w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2018 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, konserwacją sygnalizacji świetlnej oraz zakupem paliwa do 23-Sty-2018 Odsłon: 494
Uchwała Nr XLIII/311/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 września 2017 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 23-Sty-2018 Odsłon: 529
Uchwała Nr XLIII/310/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 września 2017 r w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok 23-Sty-2018 Odsłon: 538
Uchwała Nr XLIII/309/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 września 2017 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 23-Sty-2018 Odsłon: 555