Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XLIV/336/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2017 roku działających na terenie Powiatu Jasielskiego 23-Sty-2018 Odsłon: 505
Uchwała Nr XLIV/335/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 6 im Generała Józefa Hallera Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w Branżową Szkołę I S 23-Sty-2018 Odsłon: 622
Uchwała Nr XLIV/334/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 Zespołu Szkół Budowlanych im Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 5 Zespołu S 23-Sty-2018 Odsłon: 553
Uchwała Nr XLIV/333/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 im. Jana Pawła II Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 4 im. Jana Pawła II Zespołu Sz 23-Sty-2018 Odsłon: 562
Uchwała Nr XLIV/332/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 Zespołu Szkół Nr 3 im Stanisława Pawłowskiego w Jaśle w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 Zespołu Szkół Nr 3 23-Sty-2018 Odsłon: 653
Uchwała Nr XLIV/331/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 im. Generała Józefa Hallera Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 23-Sty-2018 Odsłon: 464
Uchwała Nr XLIV/330/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 Zespołu Szkół Technicznych im Bohaterów Września w Jaśle w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 Zespołu Szkół Te 23-Sty-2018 Odsłon: 550
Uchwała Nr XLIV/329/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz d 23-Sty-2018 Odsłon: 583
Uchwała Nr XLIV/328/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny od Gminy Dębowiec, nieruchomości położonej w miejscowości Folusz 23-Sty-2018 Odsłon: 560
Uchwała Nr XLIV/327/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego Nr 3 23-Sty-2018 Odsłon: 600