Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XLIV/326/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 5 Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im Janusza Korczaka w Jaśle 23-Sty-2018 Odsłon: 425
Uchwała Nr XLIV/325/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie powierzenia Gminie Krempna realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania 3,478 km odcinka drogi powiatowej Nr 1907R Kąty Myscowa Krempna położonej na ter 23-Sty-2018 Odsłon: 645
Uchwała Nr XLIV/324/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Brzyska 23-Sty-2018 Odsłon: 674
Uchwała Nr XLIV/323/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie utrzymania dróg powiatowych wraz z chodnikami, położonych na terenie Gminy Tarnowiec 23-Sty-2018 Odsłon: 458
Uchwała Nr XLIV/322/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2018 zobowiązań finansowych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i/lub chodników dla Gminy Tarnowiec, Gminy Krempna i Gminy Brzys 23-Sty-2018 Odsłon: 457
Uchwała Nr XLIV/321/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn "Tańczące kolory - współpraca jednostek edukacyjnych Polski i Słowacji na rzec 23-Sty-2018 Odsłon: 513
Uchwała Nr XLIV/320/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizacje projektu pn Karpackie Centrum Turystyki Rowerowej 23-Sty-2018 Odsłon: 618
Uchwała Nr XLIV/319/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizacje projektu pn Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpods 23-Sty-2018 Odsłon: 468
Uchwała Nr XLIV/318/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 23-Sty-2018 Odsłon: 429
Uchwała Nr XLIV/317/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok 23-Sty-2018 Odsłon: 632