Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XLIX/368/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego 16-Mar-2018 Odsłon: 679
Uchwała Nr XLIX/367/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2019 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek org 16-Mar-2018 Odsłon: 520
Uchwała Nr XLIX/366/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2018” 16-Mar-2018 Odsłon: 634
Uchwała Nr XLIX/365/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Jasielskiego przez inne niż Powiat Jasielski osoby prawne i osoby fizyc 16-Mar-2018 Odsłon: 698
Uchwała Nr XLIX/364/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie zamiaru likwidacji szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Żmigrodzie 16-Mar-2018 Odsłon: 762
Uchwała Nr XLIX/363/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2018 rok 16-Mar-2018 Odsłon: 692
Uchwała Nr XLIX/362/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2018 rok 16-Mar-2018 Odsłon: 825
Uchwała Nr XLIX/361/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 16-Mar-2018 Odsłon: 647