Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr LVIII/415/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Skołyszyn. 01-Sie-2018 Odsłon: 646
Uchwała Nr LVIII/414/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2018 roku z zakresu rehab 01-Sie-2018 Odsłon: 532
Uchwała Nr LVIII/409/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 01-Sie-2018 Odsłon: 636
Uchwała Nr LVIII/413/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 rok na pokrycie kosztów usług teleinformatycznych dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Po 01-Sie-2018 Odsłon: 642
Uchwała Nr LVIII/408/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do przeniesienia siedziby placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego. 01-Sie-2018 Odsłon: 513
Uchwała Nr LVIII/412/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle 01-Sie-2018 Odsłon: 690
Uchwała Nr LVIII/411/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Jasielskiego. 01-Sie-2018 Odsłon: 708
Uchwała Nr LVIII/410/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 01-Sie-2018 Odsłon: 629