Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. u. z 2018 r., poz. 995 ze zm.), art. 9 ust. 2, art. 36 ust. 1,2,3 i 4, art. 37 ust. 3 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 902 ze zm. ) oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936) i  I Tabeli B - Stanowiska wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i  marszałków województw, stanowiącej załącznik Nr 1 do w/w rozporządzenia uchwala się, co następuje:

  • 1

Ustala się dla Starosty Jasielskiego następujące wynagrodzenie miesięczne:

  • wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.800,00 zł,
  • dodatek funkcyjny w kwocie 2.100,00 zł,
  • dodatek za  wieloletnią pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • 2

Ustala się dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego  i dodatku funkcyjnego.

  • 3

Traci moc uchwała nr II/8/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Jasielskiego.

  • 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą
od dnia 1 lipca 2018 r.

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr LVIII/411/2018pdf194.15 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
środa, 01, sierpień 2018 14:57 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. środa, 01, sierpień 2018 15:05 Paweł Szot