Na podstawie art. 9 ust. 1 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018, poz. 995 ze zm.), art. 3 pkt 4 ustawy  z  dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

 

 • 1

Wyraża się zgodę Zarządowi Powiatu w Jaśle na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 rok do kwoty 91.500,00 zł na pokrycie kosztów usług teleinformatycznych w zakresie usług telefonicznych i faksowych w systemie telefonii stacjonarnej oraz usług dostępu do sieci Internet dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego w tym:

 • Starostwo Powiatowe w Jaśle – do kwoty 17.000,00zł;
 • Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kołaczycach – do kwoty 3.100,00 zł;
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle – do kwoty 3.900,00 zł;
 • II Liceum Ogólnokształcące ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle – do kwoty 4.200,00 zł;
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle – do kwoty 3.900,00 zł,
 • Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle – do kwoty 5.500,00 zł;
 • Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle – do kwoty 2.900,00 zł;
 • Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle – do kwoty 4.500,00 zł;
 • Zespół Szkół nr 4 w Jaśle – do kwoty 5.800,00 zł;
 • Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle – do kwoty 1.800,00 zł;
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle – do kwoty 4.900,00 zł;
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – do kwoty 3.800,00 zł;
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaśle – do kwoty 6.900,00 zł;
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaśle – do kwoty 1.800,00 zł
 • Dom Pomocy Społecznej w Foluszu – do kwoty 5.600,00 zł;
 • Dom Dziecka w Wolicy – do kwoty 3.400,00 zł;
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodziedo kwoty 1.900,00 zł;
 • Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle – do kwoty 8.000,00 zł;
 • Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle – do kwoty 1.400,00 zł;
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle – do kwoty 1.200,00 zł.

 

 • 2

Powstałe zobowiązania zostaną uregulowane w 2019 r. z wydatków bieżących Powiatu Jasielskiego.

 • 3

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

 • 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 01, sierpień 2018 15:05 Paweł Szot