Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny od Gminy Skołyszyn prawa własności nieruchomości obejmujących działki ewid. nr:
a) 428/1 o pow. 0,0403 ha, położonej w miejscowości Skołyszyn, gmina Skołyszyn objętej księgą wieczysta KS1J/00058347/7,
b) 520/1o pow. 0,0008 ha, 598/1 o pow. 0,0007 ha, 885/3 o pow. 0,0030 ha i 932/1 o pow. 0,0010 ha, położonych w miejscowości Bączal Górny, gmina Skołyszyn, objętych księgą wieczysta KS1J/00036953/8,
c) 364/1 o pow. 0,0008 ha, 365/1 o pow. 0,0097 ha, 366/1 o pow. 0,0003 ha i 367/1 o pow. 0,0002 ha, położonych w miejscowości Bączal Dolny, gmina Skołyszyn, objętych księgą wieczysta KS1J/00034817/9,
d) 362/1 o pow. 0,0028 ha, położonej w miejscowości Bączal Dolny, gmina Skołyszyn, objętej księgą wieczysta KS1J/00038232/2, z przeznaczeniem na pas drogowy drogi powiatowej Nr 1832 R Bączal – Skołyszyn.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr LVIII/415/2018pdf193.62 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
środa, 01, sierpień 2018 15:10 Paweł Szot