Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz § 51 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Jasielskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/22/03 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 37, poz. 724), Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:

1. Buba Krzysztof
2. Czajka Jan
3. Lisowski Ryszard
4. Madejczyk Sławomir
5. Miśkowicz Franciszek
6. Przetacznik Janusz
7. Święch Stanisław

§ 2

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Radny Lisowski Ryszard.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr II/5/2018PDF177.89 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 13, grudzień 2018 09:40 Paweł Szot