Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w składzie:

1. Baciak Irena
2. Rosół Józef
3. Nigborowicz Anna
4. Pankiewicz Stanisław
5. Muzyka Jan
6. Zwierzyński Antoni
7. Macek – Lubaś Bożena
8. Urban Jan
9. Wawro Ewa.

Przedmiotem działania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki są w szczególności sprawy z zakresu: oświaty, kultury, kultury fizycznej i turystyki.

§ 2

Powołuje się Komisję Finansowo-Budżetową w składzie:

1. Czajka Jan
2. Pawluś Adam
3. Pers Grzegorz
4. Lechwar Mateusz
5. Pankiewicz Stanisław
6. Papciak Ryszard
7. Woźniak Dorota
8. Antoni Zwierzyński
9. Stasiowska Magdalena.

Przedmiotem działania Komisji Finansowo-Budżetowej jest w szczególności: opiniowanie projektu budżetu powiatu, kontrola i czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu powiatu.

§ 3

Powołuje się Komisję Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu w składzie:

1. Madejczyk Sławomir
2. Nigborowicz Anna
3. Lechwar Mateusz
4. Lisowski Ryszard
5. Muzyka Jan
6. Buba Krzysztof
7. Papciak Ryszard
8. Stasiowska Magdalena
9. Przetacznik Janusz.

Przedmiotem działania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu są w szczególności sprawy z zakresu: gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, geodezji i kartografii, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa, rybactwa śródlądowego, transportu i dróg publicznych, promocji powiatu, współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 4

Powołuje się Komisję Społeczną w składzie:
1. Święch Stanisław
2. Snoch Robert
3. Pers Grzegorz
4. Rosoł Józef
5. Pawluś Adam
6. Woźniak Dorota
7. Macek – Lubaś Bożena
8. Urban Jan
9. Wawro Ewa.

Przedmiotem działania Komisji Społecznej są w szczególności sprawy z zakresu: przeciwdziałania bezrobociu, ochrony praw konsumenta, polityki prorodzinnej, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, obronności, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr II/6/2018PDF373.95 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 13, grudzień 2018 09:43 Paweł Szot