Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Statutową jako komisję doraźną w składzie:

1. Snoch Robert
2. Baciak Irena
3. Madejczyk Sławomir

§ 2

Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący wybrany na pierwszym posiedzeniu ze składu Komisji.

§ 3

Do zadań Komisji Statutowej należy analiza przepisów w Statutu Powiatu Jasielskiego celem dokonania stosownych zmian.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr II/7/2018pdf168.03 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 13, grudzień 2018 09:44 Paweł Szot