Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr III/15/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej 13-Gru-2018 Odsłon: 420
Uchwała Nr III/14/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2018 roku z zakresu rehabil 13-Gru-2018 Odsłon: 405
Uchwała Nr III/13/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2019 – 2020. 13-Gru-2018 Odsłon: 525
Uchwała Nr III/12/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego. 13-Gru-2018 Odsłon: 487
Uchwała Nr III/11/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr V/42/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 13-Gru-2018 Odsłon: 502
Uchwała Nr III/10/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie delegowania radnych Powiatu Jasielskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 13-Gru-2018 Odsłon: 402
Uchwała Nr III/9/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 13-Gru-2018 Odsłon: 355