Drukuj

Na podstawie art. 48 ust. 5 i ust. 6 pkt 2 lit. a) i b) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 995, ze zm.) oraz § 14 i §15 ust. 2 Statutu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVII/356/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

W § 1 ust. 1 Uchwały Nr V/42/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, dokonuje się następujących zmian, wynikających z przeprowadzonych głosowań:
1) w pkt 4 – odwołuje się Panią Annę Bialik z funkcji Członka Rady Społecznej i w jej miejsce powołuje się Panią Irenę Baciak.
2) w pkt 6 – odwołuje się Pana Witolda Lechowskiego z funkcji Członka Rady Społecznej i w jego miejsce powołuje się Pana Ryszarda Lisowskiego.
3) w pkt 7 – odwołuje się Panią Dorotę Woźniak z funkcji Członka Rady Społecznej i w jej miejsce powołuje się Pana Sławomira Madejczyka.
4) w pkt 13 – odwołuje się Pana Jana Lazara z funkcji Członka Rady Społecznej i w jego miejsce powołuje się Panią Magdalenę Stasiowską.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzony przez: Robert Snoch (Przewodniczący Rady Powiatu)
Nadrzędna kategoria: Uchwały Rady Powiatu
Kategoria: III Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 grudnia 2018 roku
Odsłony: 420
TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr III/11/2018pdf207.62 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 13, grudzień 2018 09:50 Paweł Szot