Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz § 78 ust. 1 Statutu Powiatu Jasielskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/22/03 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 37, poz. 724), działając na wniosek Starosty i po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Rada Powiatu w Jaśle stwierdza co następuje:

§ 1

Etatowym Członkiem Zarządu Powiatu w Jaśle został wybrany Jan Muzyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr V/20/2019pdf169.07 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
środa, 16, styczeń 2019 12:25 Paweł Szot