Na podstawie art. 31c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) w związku ze złożoną rezygnacją z członkostwa w Zarządzie Powiatu, Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się rezygnację Pana Jana Muzyki z funkcji Członka Zarządu Powiatu w Jaśle.
2. Zwalnia się Pana Jana Muzykę z pełnienia obowiązków Członka Zarządu Powiatu w Jaśle.

§ 2

W Uchwale Nr I/3/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu w § 1 uchyla się pkt 2.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr V/21/2019pdf172.20 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
środa, 16, styczeń 2019 12:25 Paweł Szot