Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), oraz § 51 ust. 2 Statutu Powiatu Jasielskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/22/03 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 37, poz. 724), Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr II/5/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1:
a) ze składu Komisji Rewizyjnej odwołuje się Radnego Ryszarda Lisowskiego.
b) w skład Komisji Rewizyjnej powołuje się Radnego Mateusza Lechwara.
2. § 2 otrzymuje brzmienie: Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Mateusz Lechwar .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr V/23/2019pdf185.14 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
środa, 16, styczeń 2019 12:27 Paweł Szot