Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Jasielskiego 25-Sty-2019 Odsłon: 439
Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Powiatu Jasielskiego w Zgromadzeniu Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim 25-Sty-2019 Odsłon: 459
Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle 25-Sty-2019 Odsłon: 479
Uchwała Nr VI/29/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 stycznia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego 25-Sty-2019 Odsłon: 419
Uchwała Nr VI/28/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle 2019 r. 25-Sty-2019 Odsłon: 421
Uchwała Nr VI/27/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027 25-Sty-2019 Odsłon: 319
Uchwała Nr VI/25/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 25-Sty-2019 Odsłon: 405
Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2019 rok Rady Powiatu w Jaśle Nr VI/26/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. 25-Sty-2019 Odsłon: 480