Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 02-Kwi-2019 Odsłon: 324
Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle będących przedstawicielami organu tworzącego. 02-Kwi-2019 Odsłon: 308
Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2019 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i 02-Kwi-2019 Odsłon: 361
Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2019” 02-Kwi-2019 Odsłon: 298
Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą ,,Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. po 02-Kwi-2019 Odsłon: 307
Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą ,,Aktywizacja osób młodych pozosta 02-Kwi-2019 Odsłon: 329
Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok polegająca na 02-Kwi-2019 Odsłon: 321
Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 02-Kwi-2019 Odsłon: 293
Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2019 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego 02-Kwi-2019 Odsłon: 337
Uchwała Nr VIII/43/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2020 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek orga 02-Kwi-2019 Odsłon: 298