Na podstawie art. 9 ust. 1 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018, poz. 995 ze zm.), art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.)

Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę Zarządowi Powiatu w Jaśle na zaciągnięcie na 2020 rok zobowiązania do kwoty 885.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego w tym:
1) Starostwo Powiatowe w Jaśle – 230.000,00 zł;
2) Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kołaczycach – 20.000,00 zł;
3) I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle – 50.000,00 zł;
4) II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle – 23.000,00 zł;
5) Zespół Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle– 20.000,00 zł;
6) Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle – 41.000,00 zł;
7) Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle – 40.000,00 zł;
8) Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle – 35.000,00 zł;
9) Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle – 57.000,00 zł;
10) Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle – 2.000,00 zł;
11) Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle – 49.000,00 zł;
12) Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – 16.000,00 zł;
13) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaśle – 30.000,00 zł;
14) Dom Pomocy Społecznej w Foluszu – 190.000,00 zł;
15) Dom Dziecka w Wolicy – 18.000,00 zł;
16) Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle – 12.000,00 zł;
17) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle – 40.000,00 zł;
18) Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie – 12.000,00 zł.

§ 2

Powstałe zobowiązania zostaną uregulowane w 2020 r. z wydatków bieżących Powiatu Jasielskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr VIII/43/2019pdf219.26 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 02, kwiecień 2019 14:26 Paweł Szot