Na podstawie art.48 ust.6 pkt 2 lit. b) tiret drugi ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r, o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2018 r., poz.2190 ze zm.), oraz § 13 ust.2 pkt.3 Statutu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVII/356/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się, iż w skład Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle będzie wchodzić 7 członków, będących przedstawicielami Rady Powiatu w Jaśle.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr VIII/51/2019pdf171.33 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 02, kwiecień 2019 14:23 Paweł Szot