Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała nr XII/82/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik” 27-Maj-2019 Odsłon: 336
Uchwała nr XII/81/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Jaśle 27-Maj-2019 Odsłon: 328
Uchwała nr XII/80/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2019 roku z zakresu rehabi 27-Maj-2019 Odsłon: 281
Uchwała nr XII/79/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego przez Fundację im. Generała Pułaskiego w związku z organizacją XVIII Krempniańskiej Parady Historycznej 27-Maj-2019 Odsłon: 388
Uchwała nr XII/78/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego w zakresie prowadzenia placówki oświatowo - wychowawczej 27-Maj-2019 Odsłon: 368
Uchwała nr XII/77/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/205/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie nadania statutów szkolnym schroniskom młodzieżowym prowadzonym przez Powiat Jasielski 27-Maj-2019 Odsłon: 348
Uchwała nr XII/76/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach prowadz 27-Maj-2019 Odsłon: 324
Uchwała nr XII/75/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie włączenia Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle do Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle 27-Maj-2019 Odsłon: 299
Uchwała nr XII/74/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w Jaśle 27-Maj-2019 Odsłon: 413
Uchwała nr XII/73/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle 27-Maj-2019 Odsłon: 584