Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 91 ust. 7, ust. 7 a pkt 1 i ust. 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 01 września 2019 r. włącza się do Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle z siedzibą: ul. Sokoła 6, 38-200 Jasło, Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle.

§ 2

Mienie jednostki, o której mowa w § 1, stanie się z dniem 1 września 2019 r. mieniem Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle.

§ 3

Należności i zobowiązania jednostki, o której mowa § 1, według stanu na dzień połączenia przejmie Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle.

§ 4

Pracownicy jednostki, o której mowa § 1, staną się z dniem 1 września 2019 r. pracownikami Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała nr XII/75/2019pdf185.67 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27, maj 2019 14:12 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27, maj 2019 14:15 Paweł Szot