Drukuj

Uchwała Nr XIII/86/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie  powiatowym  (Dz. U. z  2019 r. poz. 511) i art. 270  ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

po rozpatrzeniu:

  1. sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego składającego się z:
  2. bilansu z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 19 542 779,95 zł,
  3. łącznego bilansu jednostek budżetowych Powiatu Jasielskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r oku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 220 962 086,74 zł,
  4. łącznego rachunku zysku i strat jednostek budżetowych Powiatu Jasielskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w kwocie 23 655 177,39 zł,
  5. łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych Powiatu Jasielskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie stanu funduszu o kwotę 18 248 771,02 zł,
  6. Informacji dodatkowej,
  7. sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 r.

Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu  Powiatu Jasielskiego  za  2018  rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzony przez: Robert Snoch (Przewodniczący Rady Powiatu)
Nadrzędna kategoria: Uchwały Rady Powiatu
Kategoria: XIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 czerwca 2019 roku
Odsłony: 243
TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr XIII/86/2019PDF643.30 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
środa, 26, czerwiec 2019 09:23 Paweł Szot