Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XV/110/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 29-Sie-2019 Odsłon: 333
Uchwała Nr XV/109/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 29-Sie-2019 Odsłon: 323
Uchwała Nr XV/108/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim 29-Sie-2019 Odsłon: 364
Uchwała Nr XV/107/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 29-Sie-2019 Odsłon: 328
Uchwała Nr XV/106/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia odpłatności za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle 29-Sie-2019 Odsłon: 274
Uchwała Nr XV/105/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez Powia 29-Sie-2019 Odsłon: 237
Uchwała Nr XV/104/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2020-2022 na pokrycie kosztów usług telefonicznych oraz faksowych w systemie telefonii stacjonarnej dla Starostwa Powiato 29-Sie-2019 Odsłon: 229
Uchwała Nr XV/103/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2020 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Po 29-Sie-2019 Odsłon: 206
Uchwała Nr XV/102/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na lata 2020 - 2021 zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jedn 29-Sie-2019 Odsłon: 239
Uchwała Nr XV/101/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulicy Żniwnej, ulicy Towarowej, Ulicy Hankówka 29-Sie-2019 Odsłon: 226