Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XVI/112/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027 02-Paź-2019 Odsłon: 269
Uchwała Nr XVI/123/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania kategorii dróg powiatowych drogom Nr 113670R Przysieki - Zawodzie - Pusta Wola, Nr 113668R Pusta Wola - Przysieki - Zawodzie, Nr 113667R Siedliska Sławęcińskie K. Pa 02-Paź-2019 Odsłon: 298
Uchwała Nr XVI/122/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg Nr 1831R Skołyszyn - Lisów, Nr 1834R Droga przez wieś Lipnica Górna, Nr 1862R Skołyszyn dojazd do stacji kolejowej w Skołyszynie kategorii dróg powiatowych 02-Paź-2019 Odsłon: 268
Uchwała Nr XVI/121/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2020 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, konserwacją sygnalizacji świetlnej, usługami internetowymi 02-Paź-2019 Odsłon: 291
Uchwała Nr XVI/119/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 02-Paź-2019 Odsłon: 260
Uchwała Nr XVI/120/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą "Aktywizacja osó 02-Paź-2019 Odsłon: 254
Uchwała Nr XVI/118/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego przez Towarzystwo Sportowe "Pro Familia" w Wojaszówce 02-Paź-2019 Odsłon: 220
Uchwała Nr XVI/117/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2019 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego 02-Paź-2019 Odsłon: 258
Uchwała Nr XVI/116/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałe w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkoła 02-Paź-2019 Odsłon: 223
Uchwała Nr XVI/115/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Jaśle 02-Paź-2019 Odsłon: 240