Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XVIII/144/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2019 w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020-2021 05-Lis-2019 Odsłon: 331
Uchwała Nr XVIII/143/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2019 w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1838R Bieździedza - Sowina - Januszkowice w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnika w km 0+0 05-Lis-2019 Odsłon: 249
Uchwała Nr XVIII/142/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2019 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych od 2020 r. do 2029 r. na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Kołaczyce na realizację zadania zarządzania drogą pow 05-Lis-2019 Odsłon: 260
Uchwała Nr XVIII/141/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia 05-Lis-2019 Odsłon: 257
Uchwała Nr XVIII/140/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michała Burbelki i Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia 05-Lis-2019 Odsłon: 221
Uchwała Nr XVIII/139/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2019 w sprawie rozpatrzenia petycji 05-Lis-2019 Odsłon: 234
Uchwała Nr XVIII/138/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego oraz zaciągnięcie zobowiązania finansowego na jego realizację 05-Lis-2019 Odsłon: 202
Uchwała Nr XVIII/137/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2019 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2019 roku z zakresu r 05-Lis-2019 Odsłon: 214
Uchwała Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości 05-Lis-2019 Odsłon: 220
Uchwała Nr XVIII/135/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok 05-Lis-2019 Odsłon: 224