Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwala Nr XIX/154/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego oraz zaciągnięcie zobowiązań finansowych na jego realizację 02-Gru-2019 Odsłon: 251
Uchwała Nr XIX/153/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2019 w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w 2020 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosz 02-Gru-2019 Odsłon: 287
Uchwała Nr XIX/152/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle 02-Gru-2019 Odsłon: 230
Uchwała Nr XIX/151/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2019 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego przez posła do Parlamentu Europejskiego 02-Gru-2019 Odsłon: 235
Uchwała Nr XIX/150/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2019 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 02-Gru-2019 Odsłon: 235
Uchwała Nr XIX/149/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2019 w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej 02-Gru-2019 Odsłon: 216
Uchwała Nr XIX/148/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie działającego w strukturach Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w odrębną jednostkę organizac 02-Gru-2019 Odsłon: 256
Uchwała Nr XIX/147/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2019 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2020 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z konserwacją dźwigów, urządzeń PPOŻ i transmisji alarmów, konserwacją kotłowni oraz zaku 02-Gru-2019 Odsłon: 219
Uchwała Nr XIX/146/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego oraz zaciągnięcie zobowiązań finansowych na jego realizację 02-Gru-2019 Odsłon: 218
Uchwała Nr XIX/145/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok 02-Gru-2019 Odsłon: 276