Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwala Nr XX/162/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020-2027 27-Gru-2019 Odsłon: 287
Uchwala Nr XX/160/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2019 roku 27-Gru-2019 Odsłon: 229
Uchwala Nr XX/161/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2019. Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2020 rok 27-Gru-2019 Odsłon: 356
Uchwala Nr XX/159/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 27-Gru-2019 Odsłon: 249
Uchwala Nr XX/158/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Jasielskiego 27-Gru-2019 Odsłon: 293
Uchwala Nr XX/156/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2020 r. 27-Gru-2019 Odsłon: 256
Uchwala Nr XX/157/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Powiatu Jasielskiego nieruchomości Skarbu Państwa 27-Gru-2019 Odsłon: 233
Uchwala Nr XX/155/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok 27-Gru-2019 Odsłon: 215